DATABESKYTTELSESERKLÆRING

MPO

Et varemærke tilhørende Schulz Optische Fabrik GmbH og Austrian Optic Technologies GmbH

Vi, Austrian Optic Technologies GmbH (i det følgende kaldet AOTG) og Schulz Optische Fabrik GmbH (i det følgende kaldet Schulz), respekterer din private og personlige sfære som det højeste gode. Dertil hører også den ansvarlige håndtering af dine personoplysninger. Du kan være sikker på, at vi nøje overholder bestemmelserne i den europæiske generelle forordning om databeskyttelse. Nedenfor vil vi gerne informere dig nærmere om indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger.

Personoplysninger er oplysninger om materielle og personlige forhold hos en identificeret eller identificerbar fysisk person. Disse omfatter eksempelvis dit navn, dit telefonnummer, din adresse samt alle oplysninger, som du giver os ved registrering og oprettelse af en kundekonto.

Vi forbeholder os retten til uden yderligere meddelelse at tilpasse oplysningerne i denne databeskyttelseserklæring til en ændret lovgivning eller retspraksis. Det er den aktuelle version, der er offentliggjort her, som er den til enhver tid gældende version.

1. Ansvarlig instans

Ansvarlige instanser for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger i henhold til den europæiske generelle forordning om databeskyttelse er AOTG og Schulz. AOTG og Schulz kan som ansvarlige instanser kontaktes via følgende kontaktoplysninger:

Schulz Optische Fabrik GmbH
Gildestrasse 1
24960 Glücksburg
Tyskland
T: +49 (0) 4631 6036-0
F: +49 (0) 4631 6036-80
E-mail: service@mpo-lenses.com

Austrian Optic Technologies GmbH
Rathaus Viertel 4/1/411-414
2353 Guntramsdorf
Østrig
T +43 (0)1 699 2730-100
F +43 (0)1 699 2730-960
E-mail: service@mpo-lenses.com

2. Indsamling, behandling, anvendelse og lagring af personoplysninger

Vi forpligter os til at beskytte oplysningerne på vores forretningspartnere, som besøger vores hjemmeside. Alle personoplysninger indsamles, behandles og anvendes i henhold til de gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse af personoplysninger først og fremmest for at opfylde de serviceydelser, du har anmodet om, og for at kunne behandle dine forespørgsler. De gemte oplysninger stilles kun til rådighed for tredjemand på den måde, der er beskrevet i denne erklæring. Der bliver naturligvis ikke givet personoplysninger videre til reklamefirmaer.

Såfremt ikke andet er fastlagt i disse databeskyttelsesbestemmelser, vil dine data i personlig form kun blive gemt så længe, det er nødvendigt for at opfylde de formål, de behandles til, eller indtil eventuelle garanti- eller forældelsesforpligtelser eller lovpligtige opbevaringspligter er udløbet. Personoplysninger i forbindelse med forespørgsler (som ikke munder ud i en forretningsproces) slettes efter 6 måneder. Oplysninger, som fremkommer i forbindelse med en forretningsproces, gemmes i op til 10 år. Alle øvrige oplysninger slettes efter et år, såfremt der ikke foreligger vægtige grunde til fortsat lagring.

I forbindelse med driften af vores hjemmeside gør vi brug af softwareserviceudbydere og agenturer, som i forbindelse med deres arbejde kan få adgang til dine personoplysninger. Disse udbydere og agenturer har over for os forpligtet sig til at overholde de gældende databeskyttelsesretlige bestemmelser. Du kan finde yderligere oplysninger vedrørende de serviceudbydere, vi benytter os af, på service@mpo-lenses.com.

Oprettelse og anvendelse af en webshop-kundekonto

Til elektroniske bestillinger kan du blandt andet benytte dig af vores webshop. Hvis du ønsker adgang til vores webshop, opretter vi en sådan til dig.

Dette foregår enten gennem registrering på vores hjemmeside eller ved at kontakte en af vores servicemedarbejdere. Med registreringen accepterer du, at dine personlige oplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse og evt. faxnummer også gemmes efter afslutningen af den aktuelle bestilling. Disse data indsamles, gemmes og behandles udelukkende til afvikling af dine fremtidige bestillinger.

På din kundekonto kan du til enhver tid se og administrere de oplysninger, vi har gemt om dig. Det er dit ansvar at behandle de personlige adgangsoplysninger fortroligt og ikke gøre dem tilgængelig for tredjemand. Vi hæfter ikke for misbrug af adgangskoder, medmindre vi selv er skyld i misbruget.

Indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger i forbindelse med bestillingsprocessen via webshoppen

De datafelter, som i forbindelse med bestillingsprocessen er mærket som obligatoriske felter, er nødvendige, for at vi kan opfylde din ordre. Vi indsamler, gemmer og behandler således dine oplysninger til den samlede afvikling af dit køb, inklusive senere garantiydelser, til vores servicetjenester, den tekniske administration samt for at forhindre lovovertrædelser og svindel. Dine personoplysninger gives kun videre til tredjemand i det omfang dette er lovmæssigt tilladt, inklusive i forbindelse med kontraktafvikling eller afregning, eller hvis du forinden har givet din tilladelse. I forbindelse med bestillings- og ordreafvikling modtager eksempelvis de serviceudbydere (f.eks. banker og logistikvirksomheder), vi benytter os af, de nødvendige oplysninger til bestillings- og ordreafvikling. De oplysninger, vi således har videregivet, må af vores serviceudbydere udelukkende bruges til opfyldelse af deres opgaver.

Anvendelse af dine oplysninger til reklameformål

Ud over at behandle dine oplysninger i forbindelse med afvikling af dit køb, bruger vi også dine oplysninger til at anbefale dig produkter, som kunne interessere dig. I den forbindelse har du enten forinden givet os dit samtykke (f.eks. til modtagelse af nyhedsbrevet), eller der foreligger en overvejende legitim interesse fra vores side til at sende tilbud til dig, som ligner din oprindelige bestilling. Til forsendelse af anbefalingerne har vi bemyndiget en serviceudbyder. Denne udbyder har over for os forpligtet sig til at overholde de gældende databeskyttelsesretlige bestemmelser. Du kan finde yderligere oplysninger på service@mpo-lenses.com.

Konkurrence/lodtrækning

For at kunne gennemføre en konkurrence/lodtrækning indsamler vi deltagerens personoplysninger. Disse oplysninger er tiltaleform, det fulde navn og adresse, e-mailadressen og i enkelte tilfælde også telefonnummeret, såfremt det er nødvendigt hurtigt at komme i kontakt. Disse oplysninger anvendes i første omgang til at kontakte vinderne via e-mail, post og/eller telefon. Adresseoplysningerne bruges desuden til forsendelse af gevinsten. I et vist omgang står den samarbejdspartner, som stiller gevinsterne til rådighed, selv for forsendelsen på eget ansvar. I dette tilfælde udleveres adresseoplysningerne til den pågældende samarbejdspartner til ovennævnte formål. Oplysningerne udleveres ikke til andre eksterne virksomheder.

Senest tre måneder efter afslutning og afvikling af den pågældende konkurrence/lodtrækning, vil dine oplysninger blive slettet.

Til statistiske formål analyserer vi anonymt, hvor mange deltagere der har deltaget i hver enkelt konkurrence/lodtrækning. Det er ikke muligt at drage følgeslutninger om enkelte deltagere ud fra denne analyse.

3. Cookies & plugins

Ved at give dit udtrykkelige samtykke, når du åbner vores hjemmeside, accepterer du brugen af nedenstående cookies og plugins på vores hjemmeside:

For at sikre vores hjemmesides fremragende brugervenlighed og sikkerhed anvender vi såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler, som gør det muligt at genkende brugeren samt udarbejde en analyse af brugen af hjemmesiden. Disse cookies overføres af os til din computer, når du surfer på vores hjemmeside. En cookie kan kun indeholde oplysninger, som vi selv sender til din computer – private oplysninger kan ikke udlæses på denne måde. Hvis du accepterer cookiene på vores hjemmeside, har vi ingen tilgang til dine personlige oplysninger, men vi kan identificere din computer ved hjælp af cookiene. De fleste cookies, vi bruger, er såkaldte "session-cookies“, som slettes, så snart du lukker din browser. Kun på den måde kan vi sikre eksempelvis varekurv-funktionen hen over flere sider. Ud over session-cookies bruger vi også midlertidige/permanente cookies, som gemmes på din harddisk, og som efter et indstillet tidsrum slettes automatisk. Ved hjælp af disse filer genkender vi din computer, næste gang du besøger os, og vi kan vise dig informationer, som er tilpasset dine individuelle interesser og derved gøre dine indkøb på vores hjemmeside så komfortabel som muligt.

Accepten af disse cookies er ikke en betingelse for, at du kan besøge vores hjemmeside. Brugen af varekurvfunktionen og bestilling af produkter er dog kun mulig, når cookiene er aktiveret.

I din browser kan du indstille, at cookies kun gemmes, såfremt du accepterer disse, og på den måde forhindre, at der fremover gemmes flere cookies. Vi gør dog opmærksom på, at visse områder af hjemmesiden vil være begrænset synlige eller slet ikke vil kunne anvendes, hvis der ikke gemmes cookies.

Google Analytics

På vores hjemmeside anvender vi webanalysetjenesten Google Analytics fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google Analytics anvender cookies, som gemmes på din computer og giver mulighed for at analysere brugen af hjemmesiden. De informationer om brugen af hjemmesiden, som er fremkommet via cookiene, sendes i reglen til en Google-server i USA, og gemmes der.

Google vil på vores anmodning bruge disse informationer til at analysere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og til at levere yderligere serviceydelser i forbindelse med brugen af hjemmesider og internet over for hjemmesideoperatørerne.

Vi anvender kun Google Analytics med aktiv IP-anonymisering. Det betyder, at Google forkorter brugernes IP-adresse inden for EU-medlemslandene eller i andre lande, der er tilsluttet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det er kun undtagelsesvist, at IP-adressen overføres til en Google-server i USA og forkortes der. Du kan forhindre, at de oplysninger, som er frembragt af cookies, og som vedrører din brug af onlinetilbuddene, registreres af Google, og at disse oplysninger behandles af Google, ved at downloade og installere den browser-plugin, du finder på følgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan finde yderligere oplysninger vedrørende anvendelsesbetingelser og databeskyttelse på www.google.com/analytics/terms/de.html eller www.google.de/intl/de/policies/.

Google reCAPTCHA

For at beskytte dine ordrer via internetformular anvender vi på vores hjemmeside tjenesten reCAPTCHA tilhørende Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Til dette formål overføres de indsamlede data i reglen til en Google-server i USA og gemmes der. Blandt andet følgende oplysninger indsamles via reCAPTCHA: IP-adresse, den besøgendes skærmopløsning, browserens sprogindstilling, tidszone, installerede browser-plugins, klikadfærd, identifikation af din browser samt alle cookies, som Google har gemt i løbet af de seneste 6 måneder.

Google bruger disse oplysninger til at analysere din brug af denne tjeneste. Indsamlingen af data bruges til at skelne, om indtastningen udføres af et menneske eller uberettiget af automatisk maskinbehandling.

Du kan finde yderligere oplysninger vedrørende dataindsamlingens formål og omfang via Google, Inc. på www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Google Maps

På vores microsites anvender vi tjenesten Google Maps API. Denne tjeneste er en service fra Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ved at integrere tjenesten på vores hjemmeside overføres som minimum følgende oplysninger til Google, Inc.: IP-adresse, tidspunktet for besøget, den besøgendes skærmoplysning, hjemmesidens URL (referer), browserens identifikation (user-agent) samt søgeord. Dataoverførslen sker uafhængigt af, om du er logget ind via en brugerkonto hos Google, eller om du ikke har en brugerkonto. Når du er logget ind, forbindes disse oplysninger direkte med din konto. Hvis du ikke ønsker forbindelsen med din profil, skal du logge ud, inden du aktiverer knappen. Google, Inc. gemmer disse oplysninger som brugerprofiler og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og/eller behovsorienteret udformning af hjemmesiden. Du har ret til at gøre indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler. Denne indsigelse skal dog stiles til Google Inc. Du kan finde yderligere oplysninger om dataindsamlingens formål og omfang samt behandlingen af disse data via Google, Inc. på www.google.at/intl/de/policies/privacy/. Ved at anvende Google Maps-tjenesten accepterer du databehandlingen via Google, Inc. Vi behandler ikke de pågældende data.

4. Indsamling og behandling af anonyme data-logfiles

Hver gang en bruger tilgår vores hjemmeside, dvs. hver gang der åbnes eller forsøges åbnet en fil på denne server, gemmes data om denne proces i en protokolfil (logfil). Disse data er ikke personrelaterede, så vi kan ikke heraf udlede, hvilken bruger der har åbnet hvilke filer. Vi prøver heller ikke at indsamle disse oplysninger.

Følgende oplysninger gemmes for hver fil, der åbnes:

  • Navnet på den fil, der åbnes
  • Dato og klokkeslæt for åbning af overført datamængde
  • Meddelelse om, hvorvidt åbningen lykkedes
  • Meddelelse om, hvorfor åbningen evt. mislykkedes
  • Navnet på din internetudbyder
  • Evt. din computeres operativsystem og browsersoftware
  • Den hjemmeside, du besøger os fra

Alle nævnte oplysninger analyseres af os eller af serviceudbydere, vi har ansat, til statistiske formål. Vi bruger disse oplysninger for at kunne gøre vores hjemmeside endnu bedre til dig.

5. Dine rettigheder i forbindelse med personoplysninger

Inden for rammerne af gældende lovgivning har du ret til når som helst gratis at få oplysninger om dine gemte personoplysninger, deres oprindelse og modtager samt formålet med oplysningernes behandling og ret til berigtigelse, spærring eller sletning af disse data. Hvis du har spørgsmål til dette eller andre spørgsmål vedrørende personoplysninger er du velkommen til at henvende dig til nedenstående kontakt.

Du har ret til at kræve at få de data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller som led i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig selv eller tredjeman i et gængs, maskinlæsbart format. Såfremt du kræver direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig, sker dette kun i det omfang, det er teknisk muligt.

Hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med gældende lovgivning, har du ret til at indgive en klage hos databeskyttelsesmyndigheden. Du kan finde en oversigt over de nationale og internationale databeskyttelsesmyndigheder på http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

6. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine personoplysninger, bedes du henvende dig til:

Schulz Optische Fabrik GmbH
Gildestrasse 1
24960 Glücksburg
Tyskland
T: +49 (0) 4631 6036-0
F: +49 (0) 4631 6036-80
E-mail: service@mpo-lenses.com

 

AUSTRIAN OPTIC TECHNOLOGIES GMBH
Rathaus Viertel 4/1/411-414
2353 Guntramsdorf
Østrig
T +43 (0)1 699 2730-100
F +43 (0)1 699 2730-960
E-mail: service@mpo-lenses.com

Maj 2018